Otvorený list dekanke FMK: Zrušte vystúpenie Rostasa na konferencii

O fakulte, kde som študoval sa šíri strašne veľa zlého. Už počas štúdia sme s viacerými spolužiakmi pracovali na zlepšení imidžu našej fakulty. Organizovali sme vo voľnom čase konferencie Unicamp, prednášali a snažili sa vytvoriť pozitívny obraz FMK hlavne pred ľuďmi z médií, reklamy a odbornou verejnosťou. Momentálne mám pocit, že snaha niekoľko desiatok/stoviek ľudí padá na dno.

Moja Alma Mater pozvala do panelovej diskusie na svoju konferenciu známeho konšpirátora a propagandistu Eliota Rostása. Ak je niekedy situácia, keď sa človek musí ozvať, tak je to teraz. Ani tak nie kvôli diskusii, ale kvôli prednáške, ktorú potom bude mať. Braňo Macko napísal spolu s ďalšími iniciátormi otvorený list našej dekanke Petranovej, v ktorom jasne deklarujeme nesúhlas s týmto vystúpením. Nesúhlasíme s tým, aby Fakulta Masmediálnej komunikácie UCM v Trnave autorizovala Rostása a jemu podobných v akademických kruhoch. Zaradením Rostasa do programu FMK potvrdzuje jeho legitimitu na mediálnom poli.

Aj alternatívne médium (nech to už znamená čokoľvek) sa musi riadiť štandardami novinárskej etiky a práce. Klamať, zavádzať, podvádzať a robiť propagandu nie je novinárčina a články tohto typu nepatria do akéhokoľvek média. Môj názor je vyjadrený v otvorenom liste, ktorý sme poslali našej dekanke. Keďže som sám absolvent FMK tému vnímam citlivo, tak ako ďalších niekoľko stoviek ľudí, ktorí sú pod listom podpísaný.

 Otvorený list

Vážená pani dekanka, zástupcovia médií a drahí priatelia našej alma mater, my absolventi, študenti a ľudia, ktorým záleží na imidži Fakulty masmediálnej komunikácie a dôveryhodnosti jej pedagógov a študentov, verejne odsudzujeme vystúpenie Tibora Rostasa na konferencii Megatrends and media 2017.

Vítame iniciatívu odborne analyzovať nové trendy v médiách. Súhlasíme s tým, že kritický pohľad na médiá je zručnosť, ktorou je dôležité disponovať. Obzvlášť dnes, kedy sa na nás valia zámerne prekrucované informácie z takzvanej alternatívy.

Vedecký prístup, ktorému ste nás učili, tvrdí, že výroky musia byť overené uznávanou odbornou autoritou alebo výskumom. Nestačí sa odvolávať na vágne „utajované dokumenty“, „new world order“ či „farmaceutickú lobby“ tak, ako to robí periodikum pána Rostasa. Alternatíva nerovná sa lžiam.
Pán Rostas má plné právo publikovať vo svojom súkromnom médiu, čo uzná za vhodné a je v medziach zákona. My, ako ľudia, ktorým záleží na dobrom mene Fakulty masmediálnej komunikácie, máme právo vyjadriť svoj protest s jeho účasťou na akademickej vedeckej konferencii.

Poslaním FMK je „šíriť poznanie, rozvíjať vzdelanosť spoločnosti v študijnom odbore masmediálne štúdiá a podporovať rozvoj osobnostných a profesionálnych kvalít členov jej akademickej obce“. Rozhodnutie akceptovať ponuku Tibora Rostasa vystúpiť s príspevkom, je v hrubom rozpore s týmto poslaním.

Nechceme mať horký pocit z toho, že vlastne nemáme žiadny argument, prečo obhajovať FMK a naše vzdelanie. Ak inštitúcia, ktorá má vzdelávať k mediálnej gramotnosti a ku kritickému mysleniu, legitimizuje dezinformačné médiá, ktoré vedome šíria klamlivé informácie, tak je to veľmi smutný paradox.

Stále si chceme zachovať vieru v školu, na ktorej sme prežili roky, ktoré formovali naše charaktery a našu odbornosť. Chceme byť naďalej hrdí na roky strávené na tejto univerzite.

Pani dekanka, zvážte prosím prítomnosť T. Rostasa na konferencii a zvážte prosím aj vyjadrenia, ktorými jeho prítomnosť obhajujete. Zastupujete nielen vzdelávaciu inštitúciu, ale aj tisícky jej absolventov a priaznivcov.

Ďakujeme

Branislav Macko a dolu podpísaní absolventi

Reakcia dekanky Petranovej

Vážený pán Macko, dobrý deň.
Samozrejme, že máte právo vyjadriť protest a ja ho beriem na vedomie. Jeden dôležitý argument, prečo obhajovať FMK a svoje vzdelanie, by som pre Vás predsa len mala:
Ústava SR
T r e t í o d d i e l
Politické práva
Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3) Cenzúra sa zakazuje.
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

Pre zmiernenie pocitu horkosti odporúčam prečítať si všetky príspevky a blogy, ktoré boli k tejto téme napísané.
Nevynechajte komentáre ;).
Želám pekný deň!
Dana Petranová

Odporúčam prečítať si aj vyjadrenie bývalého pedagóga našej fakulty

UPDATE: Panelová diskusia zrušená!

Panelová diskusia na konferencii bola zrušená. Nejde ale o aktivitu z fakulty. Svoju účasť zrušilo viacero osobností, ktoré malo diskutovať. Naplánovaná je miesto toho otvorená diskusia, aspoň podľa vyjadrenia dekanky na Strategie.sk. Zároveň však na fakulte nepochopili, že problém nie je v diskusii. Podrobiť kritickej diskusii Rostasa je potrebné. Problém máme s jeho samostatným príspevkom na konferencii.

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.